Czym się zajmujemy?


RODO
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH szkolenia i wdrożenia

PRAWO SPÓŁEK I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - zakładanie i prowadzenie

PROCESY SĄDOWE i ADR (MEDIACJE, NEGOCJACJE)

BIEŻĄCA OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW I STARTUP’ów

KONTRAKTY I ZOBOWIĄZANIAa

PRAWO BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCI

SPRAWY OSOBISTE I MAJĄTKOWE

WINDYKACJA

PRAWO AUTORSKIE

ODSZKODOWANIA DLA POSZKODOWANYCH W WYPADKACH

SZKOLENIA

Co możemy zrobić dla Ciebie/Twojej Firmy


 • pomóc!
 • zainspirować – pokazując alternatywne rozwiązania prawno – biznesowe i sposoby przezwyciężenia trudności
 • wesprzeć – dostarczając argumentów i rozwiązań na poparcie Twego stanowiska w negocjacjach lub procesie
 • zastąpić i reprezentować – w czynnościach względem drugiej strony, organu lub sądu, np. w rozmowach handlowych, w relacjach korporacyjnych spółki (np. WSPÓLNICY – Zgromadzenie lub Zarząd) czy w procesie sądowym
 • dochodzić Twoich praw i roszczeń
 • bronić Cię przed roszczeniami osób trzecich
 • doradzić i zaopiniować w pełnym zakresie naszych usług
 • wdrożyć działania prewencyjne w razie zidentyfikowania zagrożenia
 • wdrożyć rozwiązania prawne - np. w zakresie nowych instytucji i wymogów, jak RODO
 • podzielić się naszym doświadczeniem – doradzając lub prowadząc szkolenie zamknięte

A w szczególności:

 • przeprowadzamy audyt prawniczy i wskazujemy na zagrożenia jak i szanse
 • pomagamy zarządzać ryzykiem
 • przygotowujemy i negocjujemy umowy
 • wdrażamy rozwiązania prawne
 • zakładamy i obsługujemy spółki i przedsiębiorców, wspieramy zarząd/radę nadzorczą oraz doradzamy udziałowcom/partnerom
 • obsługujemy sytuacje kryzysowe, negocjujemy, mediujemy oraz prowadzimy procesy sądowe
 • doradzamy w zakresie sukcesji firmy i w sprawach majątkowych oraz osobistych
 • kompleksowo obsługujemy naszych stałych klientów

Doświadczenie i portfolio


 • Wielokrotnie z sukcesem zakończone sprawy przed Sądem Najwyższym, w tym te, w których zapadłe wyroki wpłynęły na późniejszą linię orzecznictwa i interpretację przepisów (prawo gospodarcze i proceduralne).
 • Projekty zespołowe i interdyscyplinarne, min. przy przekształceniu spółek jak i wprowadzeniu na Giełdę oraz uruchamianiu nowego zakresu działalności przedsiębiorstw.
 • Utrwalona z sukcesem reprezentacja byłych członków zarządu spółek kapitałowych oraz członków rad nadzorczych w zakresie wykreślenia z KRS wobec ich rezygnacji przy braku woli współdziałania (lub biernym sprzeciwie) nowych władz spółki.
 • Opracowania prawne nowatorskiego projektu przedsięwzięcia biznesowego w OZE z udziałem fundacji i z zaadaptowaniem rozwiązań prawa spółdzielczego - sektor fotowoltaiki.
 • Obsługa producenta TV w zakresie praw autorskich i działalności gospodarczej.
 • Doradztwo na rzecz twórców artystycznych i wykonawców.
 • Obrona poręczycieli pożyczki w SKOK.
 • Udział w stworzeniu przedsięwzięcia z zakresu jachtingu pełnomorskiego na większa skalę.
 • Doświadczenie zawodowe od 1996 r.

Skontaktuj się z nami!


Kancelaria Radcy Prawnego
Iwona Bródka-Biełło
ul. Szkolna 16
55-010 Radwanice k. Wrocławia

+48 601 745489