Aktualności, Wydarzenia

Prezentacja

Wyzwania dzisiejszego świata zmuszają nas wszystkich: przedsiębiorców, konsumentów, przedstawicieli instytucji sfery publicznej i prywatnej, do nieustannego dokonywania wyborów, podejmowania decyzji i poszukiwania nowych rozwiązań. By sprostać tym zadaniom niezbędne jest posiłkowanie się fachową wiedzą i doświadczeniem specjalistów z zakresu wielu dziedzin.

W realiach obowiązujących norm prawnych wymóg ten nabiera szczególnego znaczenia. Rozmiar prawa, ilość nowych regulacji oraz świadomość posiadanych uprawnień i obowiązków zmuszają coraz częściej do proaktywnego zachowania, przewidywania niebezpieczeństw i wyprzedzania zagrożeń. Wówczas bezpiecznym rozwiązaniem staje się skorzystanie z pomocy kancelarii prawnej.

W naszej Kancelarii jesteśmy tego świadomi. Dlatego właśnie Klient otrzymuje u nas pomoc i zrozumienie, a w trakcie współpracy dbamy o utrzymanie partnerskich relacji.

Misja Kancelarii

Wspieramy naszych Klientów w tym, co dla Nich ważne – pomagamy rozwiązywać problemy i osiągać założone cele. Dlatego sukcesy Klientów sprawiają nam nieukrywaną satysfakcję. Pragniemy trwale współuczestniczyć w rozwijaniu świadomości i kultury prawnej społeczeństwa poprzez zaangażowanie i udział w relacjach naszych Klientów z otoczeniem.

Wartości

Nasze wartości stanowią:

  • podwyższona staranność zawodowa
  • otwartość
  • poufność
  • niezależność i godność zawodowa
  • standardy w razie zaistnienia konfliktu interesów

Stosując się do nich przestrzegamy zasad uczciwej konkurencji, szanujemy dobre obyczaje, szanujemy i chronimy słuszne interesy klientów.

Jak pracujemy

Cenimy fachowość i szanujemy indywidualność, dlatego stanowimy nowoczesną strukturę stworzoną do świadczenia usług oraz realizacji zadań wymagających wiedzy z różnych obszarów prawa oraz dziedzin pokrewnych. Na potrzeby realizacji złożonych projektów tworzymy interdyscyplinarne zespoły współpracując z wieloma specjalistami.

Wsłuchujemy się w Klienta zgłębiając specyfikę obszaru Jego działania ponieważ uważamy, że faza przygotowania projektu wymaga skupienia i zaangażowania największych zasobów sił oraz czasu po to, by etap realizacji mógł przebiegać sprawnie i skutecznie. Przestrzegając wypracowanych wartości pilnujemy, by każdą sprawę naszego Klienta traktować indywidualnie.

Opierając się na sprawdzonych metodach i procedurach równolegle poszukujemy i analizujemy nowatorskie rozwiązania. Uważamy bowiem, że obecne czasy zobowiązują do nieustannego rozwoju i tworzenia nowych standardów, których osiągnięciu sprzyja otwarty umysł.

Kancelaria Prawna Biełło. Wszelkie prawa zastrzeżone.